Yang termasuk syarat sah puasa adalah

Answered by wiki @


Berikut ini syarat sah puasa kecuali niat. Niat merupakan rukun puasa bukan syarat sah puasa.

Table of Contents

Pembahasan

Syarat sah adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum berpuasa agar puasa tersebut diterima disisi Allah

Syarat sah puasa antara lain adalah

 1. Islam : orang yang sah berpuasa harus orang yang beraga islam, orang kafir tidak sah untuk berpuasa
 2. Mumayyiz : Anak-anak yang sudah dapat membedakan yang benar dan salah
 3. Berakal : orang yang berpuasa harus orang yang berakal sehat, orang gila dan orang yang hilang ingatan tidak sah berpuasa
 4. Harus bersih dari najis dan hadats : perempuan yang sedang haid tidak dapat berpuasa akan tetapi mereka harus menggantikannya pada bulan lain sejumlah hari mereka meninggalkan puasa

Sedangkan rukun puasa adalah segala sesuatu dalam dalam berpuasa yang harus dipenuhi agar puasa tersebut sah. rukun puasa antara lain adalah

 1. Niat
 2. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbelam matahari

———————————-

Puasa secara bahasa artinya adalah menahan diri yang berasal dari kata shaum. Puasa secara istilah ilmu fiqh artinya adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.  

Allah telah mewajibkan setiap umat muslim untuk berpuasa sebagaimana firman Allah dalam surah Al baqarah ayat 183. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan tentang fungsi dari puasa yaitu agar menjadi orang yang bertaqwa. berikut firman Allah dalam surah al baqarah ayat 183 adalah sebagai berikut

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَۙ

Latin ayat

yaa ayyuhalladziina aamanuu kutiba ‘alaikumush shiyaamu kamaa kutiba ‘alalladziina ming qablikum la’allakum tattaquun

Terjemahan ayat

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,

Rukun puasa terbagi menjadi dua yaitu:

 1. Niat : Seseorang yang berpuasa harus niat terlebih dahulu malam harinya untuk berpuasa besok hari. Apabila tidak niat maka puasanya tidak sah
 2. Menahan diri dari makan, minum dan segala hal yang membatalkan puasa dari keluar fajar hingga terbenam matahari.

Niat puasa

Niat puasa disesuaikan dengan jenis puasa yang kita lakukan, niat puasa dilakukan sebelum terbitnya fajar pada hari yang ingin kita berpuasa

Syarat wajib berpuasa

Syarat wajib puasa adalah syarat yang membuat seseorang wajib melakukan puasa . Ada beberapa syarat yang mewajibkan seseorang untuk berpuasa yaitu

 1. Islam  : orang kafir tidak wajib berpuasa
 2. Baligh : Baligh bagi wanita ditandai dengan terjadinya proses haid dan bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah
 3. Berakal : orang gila atau orag yang dalam keadaan tidak sadar tidak diwajibkan berpuasa
 4. Sanggup berpuasa : orang yang dalam keadaan sakit tidak wajib berpuasa

Pelajari lebih lanjut

 1. Materi tentang hukum puasa bagi orang yang sangat tua, di link brainly.co.id/tugas/13681029
 2. Materi tentang orang yang dibolehkan tidak berpuasa pada bulan ramadhan, di link brainly.co.id/tugas/1387845
 3. Materi tentang hari-hari yang diharamkan untuk puasa dan puasa yang  hukumnya haram, di link brainly.co.id/tugas/11197991
 4. Materi tentang puasa sunnah dan waktu pelaksanaannya, di link brainly.co.id/tugas/1284636
 5. Materi tenntang puasa nazar dan hukum melaksanakan puasa nazar, di link brainly.co.id/tugas/1512625

=======================

Detail jawaban

Kelas : VIII

Mata pelajaran : Agama Islam

Bab : Puasa

Kode soal : 8.14.7

Kata kunci : Puasa, syarat sah puasa, al baqarah ayat 184

Leave a Comment