Orang yang berhak mengeluarkan zakat disebut

Answered by wiki @


Sebutan untuk orang yang mengeluarkan ZAKAT adalah MUZAKI (kadang ditulis Muzakki). Sementara sebutan untuk orang yang menerima zakat adalah MUSTAHIK. Zakat adalah memberikan harta tertentu pada yang berhak untuk menunaikan kewajiban apabila mampu.

Pembahasan

Zakat sangat penting bahkan menjadi bagian dari 5 pilar rukun islam selain syahadat, shalat, puasa atau saum dan haji. Pada mulanya umat islam hanya diperintahkan memberi sedekah. Namun pada tahun 662 Masehi, Rasulullah SAW mewajibkan umat muslim yang mampu untuk membayar zakat.

Zakat sendiri dibagi ke dalam dua kelompok yakni:

  • Zakat Fitrah, yakni zakat yang dibayarkan saat jelang hari raya Idul Fitri.
  • Zakat Maal, disebut juga zakat harta, adalah jenis zakat yang wajib dibayarkan seorang muslim dari hasil kegiatan ekonomi yang ia lakukan.

Pelajari lebih lanjut:

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Detil Jawaban

Kode           : 8.14.8

Kelas          : 2 SMP

Mapel         : Pendidikan Agama Islam

Bab             : Zakat

Kata Kunci : Muzakki, Muzaki, Zakat, Mustahik, Tugas PAI

Leave a Comment