Orang yang berhak menerima zakat dinamakan

Answered by wiki @


Orang yg menerima zakat disebut … ?

Pembahasan :

Istilah” dalam masalah zakat 

1) Mustahiq = orang yg menerima zakat

2) Muzakki = orang yg mengeluarkan zakat

3) Fakir  = orang yang tidak memiliki harta

4)  Miskin = orang yang penghasilannya tidak mencukupi

5) Gharim = orang yang memiliki banyak hutang

6) Riqab  = hamba sahaya atau budak

7) Fisabilillah  = pejuang di jalan Allah

8) Mualaf  = orang yang baru masuk Islam

9) Ibnu Sabil  = musyafir dan para pelajar perantauan

10) Amil zakat  = panitia penerima dan pengelola dana zakat

11) Nisab = batasan apakah kekayaan itu wajib dizakati atau tidak 

Dari beberapa istilah dalam pembagian zakat , didapat jawaban dari :

Orang yg menerima zakat disebut Mustahiq.

Pelajari Lebih lanjut

======================

Detail Jawaban

Kelas : 8

Mapel : PAI

Kategori : Zakat

Kode : 8.14.8

Kata Kunci: Zakat

Leave a Comment