Kandungan surat al imran ayat 159

Answered by wiki @


Jelaskan isi kandungan Q.S Ali Imran/3:159

Surat al-imran ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Pembahasan

Kandungan dari surat al-imran ayat 159

1) Rasulullah saw. memiliki kepribadian yang lemah lembut, santun, dan berbudi pekerti luhur. Akhlak mulia Rasulullah saw. tersebut merupakan rahmat dari Allah Swt.

kita harus berusaha dan berdo’a agar mendapat rahmat dari Allah.

2) Rasulullah saw. tidak bersikap keras dan tidak berhati kasar kepada orang-orang di sekeliling Nabi

, karena itulah mereka orang” yang berada disekeliling Nabi tidak meninggalkan Nabi.

kita juga harus bersikap seperti Nabi terhadap orang” disekeliling kita

3) Allah Swt. memerintahkan Nabi Muhammad Saw. untuk memaafkan dan memohonkan ampun atas dosa dan kesalahan orang lain, terutama sahabat-sahabat Nabi Muhammad Saw.

begitu pula dengan kita, hendaklah belajar memaafkan dan memohonkan ampun atas dosa dan kesalahan orang lain , jangan mendo’akan yang jelek” terhadap orang lain, karena dapat berbalik kepada kita.

4) perintah bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah

5) perintah untuk bertawakkal

Pelajari Lebih Lanjut

kandungan surat al-hujurat ayat 13 dapat disimak di

kandungan surat yunus ayat 40-41 dapat disimak di

kandungan surat at-tin dapat disimak di

kandungan surat at-taubah ayat 122 dapat disimak di

================================

Detail Jawaban

Kelas : 10

Mapel : PAI

Kategori : musyawarah

Kode : 10.14.5

Kata Kunci ; surat al-imran ayat 159

Leave a Comment