Hitunglah panjang mn pada gambar dibawah ini

Answered by wiki @


Kelas: IX (3 SMP)
Kategori Soal: Kesebangunan dan Kongruensi
Kata Kunci: kesebangunan

Pembahasan:
Dua bangun datar dikatakan sebangun, bila :
1. sudut-sudut bersesuaian sama besar;
2. sisi-sisi bersesuaian memiliki perbandingan sama.

Mari kita lihat soal tersebut.
Tentukan panjang MN pada gambar pada lampiran tersebut!

Jawab:
Perhatikan gambar pada lampiran.
Kita lihat ΔTQR
Sisi-sisi bersesuaian memiliki perbandingan sama, sehingga
 frac{RO}{RT}= frac{ON}{TQ}
⇔  frac{5}{8}  frac{ON}{8}
⇔ ON =  frac{5}{8} x 8
⇔ ON = 5

Jadi, panjang ON adalah 5 cm.

MN = MO + ON
⇔ MN = 12 + 5
⇔ MN = 17

Jadi, panjang MN adalah 17 cm.

Semangat!

Stop Copy Paste!

Leave a Comment