Berat sama dipikul ringan sama dijinjing

Answered by wiki @


Jawaban :

Apa arti peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing ?

  • Pekerjaan yang berat akan terasa ringan apabila dikerjakan bersama-sama

Penjelasan :

Peribahasa memiliki arti sebuah ungkapan maupun kalimat yang ringkas padat dan berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup dan aturan tingkah laku
.

Contoh dari Peribahasa :

Ada ubi ada talas, ada budi ada balas

  • perbuatan yang baik akan mendapat balasan yang baik pula

Ada udang di balik batu

  • seseorang yang menyembunyikan maksud jelek di balik ucapan dan tingkah lakunya.

Air beriak tanda tak dalam

  • Orang yang banyak bicara biasanya mempunyai ilmu yang dangkal.

Air susu dibalas dengan ari tuba.

  • Kebaikan dibalas dengan kejahatan

Bagai air di daun talas

  • Orang yang tidak mempunyai pendirian yang tetap.

Pelajari lebih lanjut :

materi ciri – ciri peribahasa pada link

brainly.co.id/tugas/1565859

#BelajarBersamaBrainly

Leave a Comment