Apa yang dimaksud iman kepada malaikat

Answered by wiki @


Maksud dari beriman kepada malaikat Allah adalah menyakini dalam hati dan mengimplementasikan dalam kehidupan bahwa malaikat merupakan makhluk ciptaan allah. Malaikat merupakan salah satu malaikat yang bersifat ghaib ( tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata manusia. Walaupun tidak terlihat, keberadaan malaikat sudah pasti ada dan wajib diyakini.

Table of Contents

Pembahasan

Menyakini atau beriman tentang adanya malaikat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat islam. Hukum menyakini keberadaan malaikat Allah adalah fardhu ‘ain bagi seluruh umat islam yang termasuk dalam ketagori orang mukallaf. Sehingga seorang yang sudah tergolong dalam katagori orang mukallaf jika beriman kepada malaikat akan mendapat pahala  dan sebaliknya jika tidak beriman kepada malaikat akan mendapat dosa.

Pelajari lebih lanjut

  1. Materi tentang identifikasi salah satu hikmah beriman kepada malaikat Allah, di link brainly.co.id/tugas/26305314
  2. Materi tentang dalil naqli yang menjelaskan bahwa malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah, di link brainly.co.id/tugas/26278585#
  3. Materi tentang alasan kepada kita harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah, di link brainly.co.id/tugas/26436093#
  4. Materi tentang hadist yang menjelaskan tentang beriman kepada malaikat, di link brainly.co.id/tugas/2044236#
  5. Materi tentang keimanan seseorang yang enggan menggakui adanya malaikat, di link brainly.co.id/tugas/8328386

=================================

Detail jawaban

Kelas : IV

Mata pelajaran : Agama Islam

Bab : Malaikat Selalu Bersamaku  

Kode soal : 10.14.7

Leave a Comment